capcelera

 

UdL

 

ETSEA

 

EPS

 

EAGROF

 

Xiloteca JB

 

 

Inici > Avís legal

Avís legal

La informació continguda en aquest lloc web és únicament per a propòsits d'informació general. La informació és proporcionada pels membres del Departament d'Enginyeria Agroforestal i, encara que ens esforcem per mantenir la informació actualitzada i correcta, no fem cap declaració o garantia de cap tipus, expressa o implícita, sobre la integritat, exactitud, fiabilitat, adequació o disponibilitat pel que fa a la pàgina web o la informació, productes, serveis o gràfics relacionats inclosos al lloc web per a qualsevol propòsit. Qualsevol fiabilitat i confiança dipositada en la informació és, per tant, estrictament al seu propi risc. En cap cas serem responsables de qualsevol pèrdua o dany, incloent sense limitació, pèrdua indirecta o consegüent o dany, o qualsevol pèrdua o dany derivat de la pèrdua de dades o beneficis que sorgeixin de o en connexió amb l'ús d'aquest lloc web.

A través d'aquest lloc web vostè pot enllaçar a altres llocs web que no estan sota el control del Departament d'Enginyeria Agroforestal. No tenim cap control sobre la naturalesa, contingut i disponibilitat d'aquests llocs. La inclusió de qualsevol enllaç no implica necessàriament una recomanació o acord amb les opinions expressades en ells.

Es fa tot l'esforç per mantenir el lloc web en marxa i funcionant sense problemes. No obstant això, el Departament d'Enginyeria Agroforestal no assumeixen cap responsabilitat, i no seran responsables els seus membres, si el lloc web està temporalment fora de servei per problemes tècnics fora del nostre control.

En relació a les dades personals dels visitants del web, manifestem que el web no recull dades personals de manera explícita. Les dades personals que puguin quedar registrades no seran en cap cas utilitzades per a cap ús del Departament d'Enginyeria Agroforestal. Per a més informació, consulteu l'avís legal del web de la Universitat de Lleida.

 

 

Aviso legal

La información contenida en este sitio web es únicamente para propósitos de información general. La información es proporcionada por los miembros del Departamento de Ingeniería Agroforestal y, aunque nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos ninguna declaración o garantía de ningún tipo, expresa o implícita, sobre la integridad, exactitud, fiabilidad, adecuación o disponibilidad con respecto a la página web o la información, productos, servicios o gráficos relacionados contenidos en el sitio web para cualquier propósito. Cualquier fiabilidad y confianza depositada en la información es, por tanto, estrictamente a su propio riesgo. En ningún caso seremos responsables de cualquier pérdida o daño, incluyendo sin limitación, pérdida indirecta o consecuente o daño, o cualquier pérdida o daño derivado de la pérdida de datos o beneficios que surjan de o en conexión con el uso de este sitio web .

A través de este sitio web usted puede enlazar a otros sitios web que no están bajo el control del Departamento de Ingeniería Agroforestal. No tenemos ningún control sobre la naturaleza, contenido y disponibilidad de dichos sitios. La inclusión de cualquier enlace no implica necesariamente una recomendación o acuerdo con las opiniones expresadas en ellos.

Se hace todo el esfuerzo para mantener el sitio web en marcha y funcionando sin problemas. Sin embargo, el Departamento de Ingeniería Agroforestal no asumen ninguna responsabilidad, y no serán responsables sus miembros, si el sitio web está temporalmente fuera de servicio por problemas técnicos fuera de nuestro control.

En relación a los datos personales de los visitantes de la web, manifestamos que la web no recoge datos personales de forma explícita. Los datos personales que puedan quedar registradas no serán en ningún caso utilizadas para ningún uso del Departamento de Ingeniería Agroforestal. Para más información, consulte el aviso legal de la web de la Universidad de Lleida.

  

 

Legal notice

The information contained in this website is solely for general information purposes. The content is provided by members of the Department of Agricultural and Forest Engineering and while we endeavor to keep the information up to date and correct, we make no statement or warranty of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics featured on the website for any purpose. Any reliability and trust in information is therefore strictly at your own risk. In no event will we be liable for any loss or damage, including without limitation, indirect or consequent loss or damage, or any loss or damage arising from loss of data or profits arising out of or in connection with the use of this website .

Through this website you can link to other websites which are not under the control of the Department of Agroforestry Engineering. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or agree with the opinions expressed in them.

It makes every effort to keep the website up and running smoothly. However, the
Department of Agricultural and Forest Engineering assume no liability and will not be responsible for their members, if the website is temporarily unavailable due to technical problems beyond our control.

In relation to the personal data of website visitors, declare that the website does not collect personal information explicitly. The personal details which may be registered in any case will not be used for any use of the Department of Agroforestry Engineering. For more information, see the website disclaimer at the University of Lleida.

 

 

 

Darrera modificació: 03/09/2014
Imprimir Enrera Pujar


Inici | Accessibilitat | Sobre el web | Mapa | Avís legal | Contacte
© 2014 Universitat de Lleida - Pl. de Víctor Siurana 1, 25003 Lleida - Tel. (+34) 973 702 000 - Tots els dret reservats
Ombra