capcelera

 

UdL

 

ETSEA

 

EPS

 

EAGROF

 

Xiloteca JB

 

 

Serveis


El Departament d'Enginyeria Agroforestal posa a disposició de la societat en general el seu coneixement i està obert a col·laboracions amb empreses i particulars en les àrees de coneixement i les línies de recerca que desenvolupa. A continuació hi ha un llistat dels serveis que s'ofereixen. Si teniu una proposta o necessitat que no apareix a la llista, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres i estudiarem si hi podem fer front.

 

Serveis oferts actualment pel departament

Laboratori de Tecnologia de la Cel·lulosa (contacte)

 • En breu es detallaran els serveis relacionats amb aquest laboratori.

 

Laboratori d'Hidràulica i Hidrologia (contacte)

 • En laboratori
        -
  Caracterització de vàlvules, filtres, i altres components d'instal·lacions d'aigua a pressió
 • En parcel·la de reg
       - Avaluació de la uniformitat de sistemes de reg
       - Avaluació del filtratge de l'aigua en instal·lacions de reg
       - Increment de l'eficiència de bombament
       - Aforament de sèquies, desguassos i lleres d'aigua
       - Control del nivell freàtic
 • En xarxes de distribució d'aigua a pressió
       - Resolució de problemes de pressió en punts singulars de les xarxes
       - Millora de l'eficiència energètica d'estacions de bombament
       - Auditories energètiques de las xarxes
 • En zones de regadiu i conques hidrogràfiques
       - Avaluació hidrològica i mediambiental de regadius
       - Avaluació hidrològica de conques forestals
       - Assajos de bombament i avaluació de recursos subterranis
 • En l'Àmbit formatiu
       - Cursos de formació sobre sistemes de reg i xarxes de distribucio d'aigua agricola i urbana

   

Laboratori d'Electrotècnia (contacte)

 • Assessorament en instal.lacions elèctriques
 • Assessorament en instal.lacions d'il.luminació
 • Assessorament en màquines elèctriques
 • Assessorament en l'ús eficient i estalvi de l'energia elèctrica
 • Cursos de formació en l'ús eficient i estalvi de l'energia elèctrica

 

Laboratori de Construcció (contacte)

 • Granulometries d'àrids
 • Compactacions Próctor
 • Límits d'Atterberg
 • Assajos mecànics de compressió (1500 kN) i tracció (300 kN)
 • Assajos mecànics de flexió a llums fins a 3 m i 150 kN

 

Laboratori de Fusta i Xiloteca (contacte)

 • Identificació macroscòpica i microscòpica de fustes
 • Anàlisi química del grau de protecció de les fustes (CCA, CCB, etc.)
 • Assajos de característiques físiques de la fusta (humitat, contracció, densitat, etc.), d'acord amb les normes nacionales UNE i europeas EN
 • Assajos de resistència mecànica de la fusta (flexió, compressió, etc.), d'acord amb les normes nacionales UNE i europeas EN
 • Assessoria en temes relacionats amb la qualitat de la fusta
 • Xiloteca

 

Laboratori de Mecanització Agrària (contacte)

 • Assessorament en regulació i ús de maquinària agrícola,
       especialment d'equips per a la distribució de fertilitzants i aplicació de productes fitosanitaris
 • Assessorament en tecnologies pròpies de l'agricultura de precisió
 • Assessorament en sensors i automatismes per a l'agricultura i la ramaderia
 • Cursos de formació sobre mecanització agrària
 • Cursos de formació sobre anàlisi espacial de dades i geoestadística

 

Laboratori de Tecnologies de la Informació, Automatització i Control (contacte)

 • Disseny, desenvolupament i consultoria de sistemes intel·ligents de monitorització i control en
       àmbit agroalimentari
 • Anàlisi i desenvolupament d'aplicacions informàtiques en entorn de programació LabView
 • Recerca i desenvolupament de dispositius de identificació electrònica (e-ID) per RDIF per la identificació
       automàtica d'animals
 • Disseny i desenvolupament de sistemes robotitzats en el àmbit de l'alimentació de precisió
       per la ramaderia
 • Desenvolupament de sensors per la mesura de variables biològiques

 

Laboratori de Planificació Forestal i Anàlisi del Paisatge (contacte)

 • En breu es detallaran els serveis relacionats amb aquest laboratori. 

 

Laboratoris de materials i d'edificació (contacte)

 • En breu es detallaran els serveis relacionats amb aquest laboratori.

 

  

Darrera modificació: 01/10/2014
Imprimir Enrera Pujar


Inici | Accessibilitat | Sobre el web | Mapa | Avís legal | Contacte
© 2014 Universitat de Lleida - Pl. de Víctor Siurana 1, 25003 Lleida - Tel. (+34) 973 702 000 - Tots els dret reservats
Ombra