capcelera

Description

 

El Departament d'Enginyeria Agroforestal és responsable de planificar i dur a terme la docència de la Universitat de Lleida relacionada amb les àrees de coneixement d'Enginyeria Agroforestal, Enginyeria Hidràulica, Mecànica de Medis Continus i Teoria d'Estructures, i Construccions Arquitectòniques (veure secció DOCÈNCIA). Aquestes àrees inclouen aspectes relacionats amb les construccions rurals, forestals i urbanes, l'anàlisi de materials, la maquinària agrícola i forestal, la gestió d'explotacions i indústries forestals així com els sistemes de regadiu i el seu disseny. Més relacionades amb l'àmbit forestal, el departament imparteix assignatures relacionades amb l'ecologia del paisatge, l'ordenació forestal i la dasometria i l'inventari forestal, entre d'altres.

Gestió forestal

Viticultura de precisió

El departament també imparteix la docència relacionada amb l'oficina tècnica, a nivell agrícola i forestal, en assignatures com projectes, topografia i expressió gràfica.

La incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i l'automatització en la pràctica agrícola, ramadera i forestal, també queda recollida en assignatures com Agricultura i ramaderia de precisió, automàtica i robòtica i GPS, MDT i CAD.

A més, el departament acull diversos grups de recerca relacionats amb les àrees anteriors i els seus membres mantenen línies de treball actives en aquests mateixos àmbits (veure secció RECERCA).

Per tal de poder dur a terme les seves activitats docents i de recerca, el departament disposa d'instal·lacions singulars (veure secció INSTAL·LACIONS). Aquest fet permet que el departament ofereixi a la societat en general certs serveis relacionats amb les seves àrees de coneixement. Alguns d'aquests serveis disposen de preus públics i d'altres cal concretar-los amb els investigadors responsables de les instal·lacions i formalitzar-los a través de convenis de col·laboració (veure secció SERVEIS).

Materials constructius
Regadius Obres de terra-camí
Estructura de fusta Veremadora

  

                       

Last modified: 01/09/2014
Imprimir Enrera Pujar


Home | Accessibility | About the web | Site map | Legal notice | Contact
© 2014 Universitat de Lleida - Pl. de Víctor Siurana 1, 25003 Lleida - Tel. (+34) 973 702 000 - All rights reserved
Ombra